لیلا نخعی

دبیر فنون

مدرک کارشناسی ادبیات فارسی

سابقه تدریس ادبیات دینی در دبیرستان افتخار، مترجم در دفتر ترجمه اسناد رسمی

keyboard_arrow_up