فهيمه خضري

دبیر درس ریاضی
مدرک کارشناسی در رشته مهندسی برق
مدرس فرهیختگان و دانشگاه علوی

keyboard_arrow_up