فائزه رضازاده

دکتری بیو شیمی

15 سال سابقه مشاوره کنکور

موسس دبیرستان مهریماه

مدیر عامل موسسه آموزشی پردیس دانش مهریماه

عضو هیات مدیره موسسه آموزشی پردیس دانش فرادرس

keyboard_arrow_up