رضا قربانی

فوق لیسانس معماری کامپیوتر

مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه امام رضا از سال 1390 الی 1398

مدیر فناوری اطلاعات و هوشمند سازی هلدینگ باران از سال 1399 تا کنون

keyboard_arrow_up