پردیس دانش از اینجا متولد شد - 26 خرداد 1392

15 تیرماه 1392

شروع فعالیت مجموعه آموزشی ما با همراهی 40 دانش آموز در فضای 100 متری در بلوار رضا مشهد آغاز شد.

دوم اردیبهشت 1394

با گذشت یک سال از شروع فعالیت و کسب موفقیت چشم گیر دانش آموزان، مجموعه آموزشی با استقبال زیاد مراجعین رو به رو شد.تشکیل کلاس های ویژه کنکور ،ساختمان بزرگتر در خیابان راهنمایی یک رفتیم.

که همزمان موفق به گرفتن مجوز آموزشگاه علمی فنی و حرفه ای پاسه پرداز توس برای برگزاری دوره های کنکور شدیم.

یکم اردیبهشت 1395

در دومین سال فعالیت با استقبال دانش آموزان از خدمات مشاوره کنکور و کلاس های تقویتی ،کتابخانه تخصصی هم برای مطالعه دانش آموزان راه اندازی کردیم و فضای علمی مجموعه به بیش از 380 متر افزایش یافت.

سوم خرداد 1397

موفق به اخذ مجوز دبیرستان دوره اول از موسس دبیرستان البرز شدیم و با توسعه فضای آموزشی به نبش خیابان ناصر خسرو 29 نقل مکان کردیم.

4 تیرماه 98

استقبال فراوان دانش آموزان ما رو واداشت به یک فضای 1000 متری واقع در حاشیه بلوار منتظری کوچ کنیم و البته با مجوز جدید و در دو دوره اول و دوم با نام پردیس دانش ایراندخت …
. . .
keyboard_arrow_up