پردیس دانش از اینجا متولد شد - 26 خرداد 1392

15 تیرماه 1392

اولین دفتر ما در بلوار رضا بود که مساحتی حدود 100 متر مفید داشت و گنجایش حدود 40 دانش آموز در آن در نظر گرفته شده بود.

دوم اردیبهشت 1394

دفتر ما به دلیل استقال دانش آموزان به راهنمایی یک منتقل گردید که فضایی حدود 250 متر داشت. در این مکان مجوز آموزشگاه فنی حرفه ای پارسه پرداز توس در حوزه آموزش فناوری اطلاعات از سازمان فنی حرفه ای اخذ گردید.

یکم اردیبهشت 1395

در این زمان با توجه به استقبال دانش آموزان از خدمات مشاوره کنکور و کلاسهای تقویتی مجبور شدیم فضای خودمونو به 380 متر افزایش بدیم و حالا کتابخانه هم راه اندازی شد.

سوم خرداد 1397

حالا مجوز دبیرستان دوره اول و از موسس دبیرستان البرز گرفتیم و مجبور شدیم به نبش ناصرخسرو 29 منتقل بشیم

4 تیرماه 98

استقبال فراوان دانش آموزان ما رو واداشت به یک فضای 1000 متری واقع در حاشیه بلوار منتظری کوچ کنیم و البته با مجوز جدید و در دو دوره اول و دوم با نام پردیس دانش ایراندخت …
keyboard_arrow_up