برترین های پردیس دانش در چهارمین دوره از آزمون های گزینه 2

برترین های پایه دهم

برترین های پایه یازدهم

برترین های پایه دوازدهم


ثبت نام سالن مطالعه اغاز شد 

برای ثبت نام با شماره زیر تماس بگیرید

05138472834


برترین های دبیرستان پردیس دانش در سومین دوره از آزمون های گزینه2 

برترین های پیام دهم

برترین های پایه یازدهم

برترین های پایه دوازدهم