کادر اجرایی دبیرستان

اعضای  کادر اجرایی دبیرستان ، دوره اول و دوم
زهرا یوسفی
زهرا یوسفیمعاونت آموزشی
کارشناسی حسابداری
عالیه کلانتری زاده
عالیه کلانتری زادهمعاونت آموزشی
کارشناسی ادبیات
عطیه جهانیان
عطیه جهانیانمعاونت اداری و اجرایی
کارشناسی ارشد هنر
ساجده سرادار
ساجده سرادارپشتیبان پایه هفتم
کارشناسی معماری
سارا رضاپور
سارا رضاپورپشتیبان پایه هشتم
کارشناسی معماری
لیلا سیگارودی
لیلا سیگارودیمسئول روابط عمومی
کارشناسی فیزیک
خانم معمارزاده
خانم معمارزادهمسئول آزمایشگاه
کارشناسی فیزیک
خانم خاکساری
خانم خاکساریمسئول امور مالی
کارشناسی ارشد حسابداری
خانم خاکستانی
خانم خاکستانیحسابدار
کارشناسی حسابداری
لادن ترشیزیان
لادن ترشیزیانمسئول کافی شاپ
مجبوبه تقی زاده
مجبوبه تقی زادهمسئول کافی شاپ
لیلا مرادپور
لیلا مرادپورمسئول خدمات