مدیران

دبیرستان ، پیش دبستانی و دبستان
خانم دکتر فائزه رضازاده
خانم دکتر فائزه رضازادهمدیر دبیرستان
دوره اول و دوم
آقای رضا قربانیعضو هیات مدیره
دوره اول و دوم دبیرستان

مشاوران

دبیرستان ، دوره اول و دوم

دبیران گروه ریاضی

دبیران و همکاران آموزشی گروه ریاضی
 فهیمه خضری
فهیمه خضریدبیر ریاضی
کارشناسی مهندسی برق-الکترونیک

دبیران گروه فیزیک

دبیران و همکاران آموزشی گروه فیزیک
مهدیه ملامحمد زاده
مهدیه ملامحمد زادهدبیر فیزیک
کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای
مریم برزگری
مریم برزگریدبیر فیزیک
کارشناسی ارشد برق

دبیران گروه شیمی

دبیران و همکاران آموزشی گروه شیمی
مرضیه نوری
مرضیه نوریدبیر شیمی
دکتری شیمی

دبیران گروه زیست شناسی

دبیران و همکاران آموزشی گروه فیزیک

دبیران گروه ادبیات

دبیران و همکاران آموزشی گروه ادبیات
مریم محمدحسین نژاد
مریم محمدحسین نژاددبیر ادبیات
کارشناسی ارشد علوم سیاسی، کارشناسی ادبیات
آزاده اقرانی ارکی
آزاده اقرانی ارکیدبیر ادبیات
دکتری زبان و ادبیات فارسی

دبیران گروه زبان انگلیسی

دبیران و همکاران آموزشی زبان انگلیسی
شیرین معلومی
شیرین معلومیدبیر زبان
فوق لیسانس آموزش زبان انکلیسی

دبیران گروه عربی

دبیران و همکاران آموزشی گروه عربی
وجیهه خدایی
وجیهه خداییدبیر عربی
ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش - گرایش تعلیم و تربیت کارشناسی فلسفه اسلامی
گلناز کافی
گلناز کافیدبیر عربی
کارشناسی مهندسی شیمی

دبیران گروه معارف اسلامی

دبیران و همکاران آموزشی گروه معارف اسلامی
صفورا هروی
صفورا هرویدبیر معارف اسلامی
کارشناسی فلسفه و معارف اسلامی

دبیران گروه مطالعات

دبیران و همکاران آموزشی گروه مطالعات
زهره رضوانیدبیر مطالعات
لیسانس علوم اجتماعی
تهمینه رئیس السادات
تهمینه رئیس الساداتدبیر مطالعات
دکتری تاریخ ایران اسلامی

دبیران سایر گروه ها

دبیران و همکاران آموزشی سایر گروه ها
فاطمه یوسفی
فاطمه یوسفیدبیر ترییت بدنی
کارشناسی تربیت بدنی
عاطفه نیلیانی
عاطفه نیلیانیدبیر هنر
کارشناسی هنر
سیده سحر صحتی
سیده سحر صحتیآزمایشگاه
دکتری شیمی فیزیک